Promítání filmu Cowspiracy v Brně na Masarykově univerzitě

Novinky

Obrovské ekologické zátěži živočišné výroby a konzumace masa a mléka pro životní prostředí se věnuje film Cowspiracy, jehož promítání se koná zítra (úterý 3. 10.) v aule Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Promítání organizuje ekologický časopis Sedmá generace. Po promítání bude následovat diskuze o veganském životním stylu. Začátek je v 18:45 hodin a vstupné je dobrovolné.

Film se zaměří na některé problémy způsobené živočišnou výrobou.
Film se zaměří na některé problémy způsobené živočišnou výrobou.

A zde najdete pár informací o dopadech na životní prostředí, které film předkládá:

  • živočišná výroba produkuje více skleníkových plynů než celosvětová doprava
  • živočišný průmysl je hlavní příčinou vymírání druhů, mrtvých zón v oceánu, znečištění vody a biotopů; 91% amazonského pralesa bylo vykáceno kvůli živočišné výrobě
  • spotřeba vody na jeden hamburger je 2 500 litrů
  • plocha potřebná k uživení jednoho člověka, který jí maso, je 18x větší, než u člověka, který konzumuje rostlinnou stavu
  • 3/4 rybářských oblastí v oceánech jsou již vytěžené; s každým dalším chyceným kilogramem ryb je vytaženo 5 kilogramů dalších mořských živočichů, kteří jsou vyřazeni jako odpad
  • odpad z chovu 2 500 dojných krav je tak velký jako odpad z města s 411 000 obyvateli

Odkaz na zdroje a studie najdete zde: http://www.cowspiracy.com/facts/

© 2024 Vegan.cz | Nakódoval Leoš Lang