DEN ZEMĚ

Články

22. duben je velmi významným dnem. Celosvětově se totiž slaví DEN ZEMĚ, kterého se účastní asi miliarda lidí ze 175 státech, samozřejmě včetně České republiky.

Tento svátek lidem umožňuje ukázat zájem o enviromentální otázky naší planety a upozornit na problémy v oblasti životního prostředí, se kterými se jako lidstvo potýkáme. Jednotlivé země a města mohou samozřejmě poukázat na lokální enviromentální problémy.

Den Země připadá na 22. duben.
Den Země připadá na 22. duben.

Tento svátek má svůj počátek v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnel na konferenci UNESCO v San Francisku navrhl 21. duben jako den pro oslavu Země. První, tehdy ještě neoficiální Den Země byl tedy slaven v San Francisku. Datum svátku bylo později změněno na 22. duben.

O jeho zavedení se zasloužil americký senátor Gaylord Nelson. Pro první ročník pověřil senátor studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese, aby se ujal organizace Dne Země a uspořádal celou řadu přednášek a výukových programů.

Den Země se zasloužil o pozitivní změny v legislativě. Ve Spojených státech vedl k přijetí zákona o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích a také k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí.

Brněnský Den Země můžete oslavit v sobotu 23. dubna na Kraví Hoře, kde na vás bude čekat Ekotrh, hry a tvořivé dílny pro děti, promítání filmů z Jednoho světa, workshopy a další zajímavé aktivity.

© 2024 Vegan.cz | Nakódoval Leoš Lang